Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT LẠNH AN KHANG
Địa chỉ : 95/10 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 525 995 - Hotline: 0947 459 479
MST : 0309917137
Email : phanquyen20082000@yahoo.com
Wedsite : www.cungcapkholanh.com
Cho thuê kho lạnh :
Kích thước : 4m*4m*2.7m
Nhiệt độ: -10°C đến -15°C
Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ: 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Điện thoại: 0947.459.479(Phan Quyền)

Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Cần cho thuê kho lạnh tại TPHCM, 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú