Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Hỏi: Tôi là cán bộ của Ban Quản lý dự án A (là Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp); có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng điều kiện tham gia tổ chuyên gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và thực tại đã từng tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu của Ban.
Hỏi:

Tôi là cán bộ của Ban Quản lý dự án A (là Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp); có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng điều kiện tham dự tổ chuyên gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và thực tế đã từng tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu của Ban.
Vậy kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành), tôi có đủ điều kiện để tham dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu của Ban hay không? Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 mà tôi đã được cấp có còn giá trị hay không?Trao chứng chỉ đấu thầu trong một khóa đào tạo do trọng điểm tương trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu tổ chức

Ảnh: LTT

đáp:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân chủ nghĩa tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. cá nhân tham dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Như vậy, việc quy định các cá nhân dự trực tiếp vào các công việc như nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã khẳng định “đấu thầu” là một nghề và người hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm tả phê chuẩn việc được cơ quan quản lý quốc gia về đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Kết quả của việc chọn lựa nhà thầu thực hành các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu quyết định rất nhiều đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước. Nếu các cá nhân chủ nghĩa trực tiếp tham dự lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm cũng như chơi có đạo đức nghề thì dễ dẫn đến việc nhà thầu được tuyển lựa không đáp ứng đề nghị thực hiện gói thầu; dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, vung phí trong quá trình chọn lọc nhà thầu. Do đó, việc quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 là hạp và cần thiết.
Trở lại với câu hỏi trên, việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, điều kiện đối với tổ chuyên gia đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Điều 111, 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, để thực hành được việc cấp chứng chỉ hoạt động nghề cần phải có thời gian chuẩn bị chương trình, giáo trình, đay đả và tổ chức đào tạo… vì vậy, theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lịch trình vận dụng và chỉ dẫn thực hành chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Do đó, trong thời kì từ ngày 01/7/2014 cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết về việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì các cá nhân chủ nghĩa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 (tức là những cá nhân chủ nghĩa đã có chứng chỉ bổ dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu) vẫn được phép dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ đấu thầu mà các cá nhân chủ nghĩa đã được cấp theo quy định Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 vẫn còn giá trị.
Trong thời kì chờ khai triển việc đào tạo và cấp chứng chỉ hoạt động nghề đấu thầu thì các cá nhân chủ nghĩa tham dự vào hoạt động đấu thầu nói chung và các cá nhân chủ nghĩa tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cần thẳng tính cập nhật các quy định mới của luật pháp về đấu thầu để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nhằm thực hành tốt hơn các nhiệm vụ công tác được giao.


Xem chi tiết tại: http://www.enterscvietnam.com

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM

VPGD Tại Hà Nội: Tòa HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0915.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.comDịch vụ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu