Phần mềm kế toán quốc tế


Phần mềm kế toán DX ảnh chụp màn hình là một ứng dụng theo dõi thân thiện với người dùng mà nhà tuyển dụng và người quản lý có thể truy cập từ nền tảng dựa trên web. Tuy nhiên, các nhân viên được yêu cầu cài đặt ứng dụng bằng thư mời gửi cho họ.

Xem thêm:phần mềm kế toán công nợ

Ứng dụng này cung cấp cho chủ doanh nghiệp và người quản lý giám sát hoạt động suốt ngày đêm của máy tính của nhân viên kể từ khi máy tính được bật cho đến khi không còn bất kỳ hoạt động nào được phát hiện.

Trong suốt quá trình giám sát, các ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên sẽ được chụp và tải lên bộ lưu trữ đám mây nơi chủ nhân và người quản lý có thể truy cập chúng bằng cách đăng nhập vào trang web của Phần mềm kế toán DX. Các báo cáo liên quan đến năng suất của nhân viên, thời gian dành cho các dự án, v.v. cũng có thể được tạo, tùy chỉnh và xuất sang Microsoft Excel - những báo cáo tương tự này cũng có thể được sử dụng để thanh toán cho khách hàng.


Ảnh chụp màn hình có các dịch vụ web API riêng có thể được sử dụng để tích hợp ứng dụng này với quản lý dự án, kế toán, bảng lương và các hệ thống khác hiện có. Bạn cũng có thể tải ứng dụng này miễn phí nhưng với quyền truy cập hạn chế vào các tính năng của ứng dụng


Xem thêm:Phần mềm kế toán quốc tế