- biểu thị được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- diễn tả được quy đệ trình lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Aqua

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- biểu hiện được những hiện tượng, duyên cớ và cách rà soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- Trình bày được quy Trình lắp đặt thiết bị bàn thảo nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu;

- biểu thị được những hiện tượng, nguyên do và cách soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu;

- biểu lộ được quy đệ lắp đặt hệ thống đường ống bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- diễn đạt được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu đạt được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- diễn đạt được quy đệ trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap-dat-may-lanh-tran/

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, từ đó lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- biểu lộ được những hiện tượng, duyên cớ và cách rà soát, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ lắp đặt hệ thống điện;

- diễn đạt được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- bộc lộ được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, thẩm tra;

- thể hiện được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- miêu tả được quy đệ hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các tham số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- bộc lộ được những hiện tượng, nguyên cớ và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng trong quá đệ thực hành việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- tả được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- biểu đạt được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- diễn tả được quy đệ bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- biểu lộ được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh giá sỉ