Lúc Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ năm 2021 thì quy định về giấy phép xây dựng cũng có sự thay đổi. Người dân cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở 2021 được cập nhật dưới đây.
Cùng tìm hiểu thêm tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng 2021


Lúc nào được miễn giấy phép xây dựng?
Theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng gồm:

- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thành phố, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt y.

- Dự án xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch thành phố, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch thành phố, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ dự án, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Như vậy, chỉ lúc thuộc trường hợp trên thì người dân (chủ đầu tư) mới được miễn giấy phép xây dựng. Hay kể mẹo khác, Nếu như không thuộc trường hợp trên thì lúc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ phải có giấy phép xây dựng.

Lưu ý: mặc dầu lúc xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thành phố, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng chủ đầu tư phải có nghĩa vụ gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, thủ tục thiết kế xây dựng đến UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để quản lý.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ


* Nhà ở riêng lẻ tại thành phố

- Điều kiện chung:

Khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng 2014 quy định điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại thành phố như sau:

+ phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy chế quản lý kiến trúc.

+ Bảo đảm an toàn cho dự án, dự án lân cận và bắt buộc về bảo vệ môi trường, phòng, ngăn cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng công nghệ, hành lang bảo vệ dự án thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng mẹo an toàn đến dự án dễ cháy, nổ, độc hại và dự án quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Có thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.

+ Có thủ tục yêu cầu cấp giấy phép xây dựng hợp lệ.

- Điều kiện riêng: thích hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Lưu ý: Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong thành phố đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế thành phố.

* Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải thích hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng theo yêu cầu các vấn đề liên quan đến pháp luật:

Luật sư Phạm Thị Nhàn

ĐT: 0968.605.706

Công ty Luật TNHH Vạn Tín

ĐT: 028.7309.6558

Website: https://luatsunhadathcm.com/

Địa chỉ: Số 7 Đường số 14, Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM