Đăng ký bảo hộ thương hiệu
Thương hiệu, nhãn hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền chiếm hữu trí tuệ của Doanh nghiệp, việc Đăng ký bảo hộ thương hiệu để bảo vệ tài sản trí tuệ là yêu cầu quan trọng và cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của nó.


>>>xem thêm: https://luathado.com/dich-vu-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-trong-nuoc-cd83.html









Đăng ký bảo hộ thương hiệu là để đảm bảo sự hợp pháp trong kinh doanh, có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu, thương hiệu của bạn để được xử lý theo lý lẽ và bồi thường xứng đáng. Doanh nghiệp có thể trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam,


Hiển nhiên để Doanh nghiệp không mất thời gian khám phá về các thủ tục pháp lý liên quan tới công việc đăng ký nhãn hiệu, và theo dõi quá trình bảo hộ kéo dài tại Cục chiếm hữu trí tuệ, chúng tôi cung ứng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho Quý doanh nghiệp.


Vậy tại sao phải Đăng ký bảo hộ thương hiệu?
Được pháp luật bảo vệ: Đây là một trong những tính năng cơ bản của Việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là để chắc chắn rằng sự hợp pháp bảo vệ của pháp luật với công việc bán buôn, để kẻ địch của bạn không thể dùng hay nhái, giả nhãn hiệu, thương hiệu để tạo lên sự nhầm lẫn cũng như tạo lợi nhuận từ nhãn hiệu nhãn hiệu, thương hiệu của Doanh nghiệp bạn Do thương hiệu của bạn đã được bảo hộ nên bạn có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu thương hiệu của chính Doanh nghiệp Mình để được những bồi thường xứng đáng.











Có thể quảng bá thương hiệu công khai: Một nhãn hiệu thương hiệu đã được đăng ký thì được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo và quảng cáo để tạo sự công nhận thương hiệu.
Tránh khả năng nhầm lẫn thương hiệu: Việc bảo hộ thương hiệu là cần thiết Vì các khách hàng áp dụng sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu như logo, tên doanh nghiệp và slogan để xác định một doanh nghiệp với các kẻ địch cạnh tranh.


Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu Trí Tuệ:
Thẩm định hình tượng đơn đăng ký thương hiệu:
Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các đòi hỏi về hình thức, về đối tượng thải trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.


Công bố đơn hợp lệ:
Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được chấp nhận là hợp lệ được báo cáo trên Công báo chiếm hữu Công Nghiệp. Nội dung công bố đơn đăng ký thương hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong lên tiếng chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đính kèm. (Văn phòng tư vấn Luật Hà Đô)












Thẩm định nội dung:
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để bình chọn khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện ;
Nếu đối tượng nêu trong đơn phục vụ được các yêu cầu về bảo hộ: Cục chiếm hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký nước nhà về sở hữu công nghiệp, và báo cáo trên Công báo sở hữu trí tuệ;