Những chiếc đồng hồ đeo tay mang theo lịch thường niên luôn thể hiện được những nét cổ điển, nó cũng giúp chủ nhân thể hiện được sự đẳng cấp và sự am hiểu về đồng hồ thương hiệu .
Chiếc đồng hồ...