chi huy truong cong trinh
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC (lớp học cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng công trình)ღ (Theo thông tư 25/2009- BXD củ Bộ Xây Dựng)☼
- Chuyên đề 1☼ Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình❦
- Chuyên đề 2℃ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng℃
- Chuyên đề 3✆ Hợp đồng trong hoạt động xây dựng۩
- Chuyên đề 4♨ Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình♡
hoc chi huy truong cong trinh tai tphcm
- Chuyên đề 5♔ Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình℉
- Chuyên đề 6❦ Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình❥
- Chuyên đề 7☠ Quản lý an toàn lao động♨ môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư Xây dựng công trình◊
- Chuyên đề 8❤ Thanh toán☃ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình♧
chung chi chi huy truong