Mưa gió bán ít màn 18.5" 19" cho ae, hàng đẹp chấn đế mới
Màn LCD Ben Q G920HD 19" SL 25 Bán 8xxK
Màn LED Ben Q GL955A SL 10 còn BH 10/2016 Bán 8xxK
Màn LED Ben Q GL950A SL 10 cái còn bh 3/2016 Bán 8xxK
Màn LED HP LE 1902X SL 10 cái Bán 8xxk
D/C số 49 cổ nhuế
DT 0987.181.682 hoặc 0973.922.566
Gặp Nghĩa.