HP Service Center - Trung tâm chăm sóc khách hàng HP
Phân phối server, workstation, tablet, printer... HP, Dell, Asus, Lenovo... chính hãng
Địa chỉ: 37 Tú Xương, quận 3, HCM
Liên hệ: 08 3932 4040, 0985 95 46 85 (Phú), 0939 866 191 (Bảo)
HP DesktopHP ProDesk 400 G2 MT - 8.990.000

HP ProDesk 400 MT 300W STD Chassis
Single Unit (MT) Packaging
FreeDOS 2.0
Intel Core i3-4160 3.6G 3M HD 4400 CPU
2GB DDR3-1600 DIMM (1x2GB) RAM
500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
HP USB Keyboard - ME
HP USB Mouse
Slim SuperMulti ODD
1/1/1 400/480 MT Warranty
HP ProDesk 400 Country Kit


HP ProDesk 400 G2 SFF - 7.390.000

HP ProDesk 400 SFF STD Chassis
Single Unit (SFF) Packaging
FreeDOS 2.0
Intel Pentium G3250 3.2G 3M HD CPU
2GB DDR3-1600 DIMM (1x2GB) RAM
500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
HP USB Keyboard - ME
HP USB Mouse
Slim SuperMulti ODD SFF
1/1/1 400/480 MT Warranty
HP ProDesk 400 Country Kit


HP ProDesk 400 G2 MT - 9.590.000

HP ProDesk 400 MT 300W STD Chassis
Single Unit (MT) Packaging
FreeDOS 2.0
Intel Core i3-4160 3.6G 3M HD 4400 CPU
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
HP USB Keyboard - ME
HP USB Mouse
Slim SuperMulti ODD
1/1/1 400/480 MT Warranty
HP ProDesk 400 Country Kit


HP ProDesk 400 G1 SFF - 7.290.000

HP ProDesk 400 SFF STD Chassis
FreeDOS 2.0
Intel Pentium G3240 3.1G 3M HD CPU
2GB DDR3-1600 DIMM (1x2GB) RAM
500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive-SFF
HP USB Mouse
Slim SuperMulti ODD
HP USB Keyboard - ME
HP ProDesk 400 Country Kit
Single Unit (SFF) Packaging
1/1/1 400 SFF Warranty


HP ProDesk 400 G2 MT (Mordred II) - 12.490.000

HP ProDesk 400 MT 180W STD Chassis
Single Unit (MT) Packaging
Windows 8.1 Pro 64-bit OS
Intel Core i3-4150 3.5G 3M HD 4400 CPU
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
500GB 7200 RPM 3.5 HDD
HP USB Keyboard and Mouse
No Included Mouse
Slim SuperMulti ODD
1/1/1 400/480 MT Warranty
HP ProDesk 400 Country Kit


HP ProDesk 400 G1 MT - 12.990.000

Single Unit (MT) Packaging
HP ProDesk 400 MT STD Chassis
Intel Core i5-4430 3.0G 6M 84W CPU
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
500GB 7200 RPM 3.5 HDD
AMD RADEON HD 8490 1GB PCLEX16 GFX
HP SUPERMULTI 1ST OPTICAL DRIVE
HP USB Keyboard and optical Mouse SING
DVD-ROM ODD
1/1/1 MT Warranty
HP ProDesk 400 Country Kit
FreeDOS 2.0 SING