mình có em Asus dùng còn dùng tốt core i3, màn hình 14inh HDD 500 tầm bao nhiêu xiền...