Công ty CP CNTT Nghĩa Hưng chuyên phân phối Server DELL, Server IBM, Server HP, đặc biệt có nâng cấp cấu hình theo yêu cầu khách hàng.
Vui lòng liên hệ Mr Tâm-0976 040 346 để có giá tốt nhất
1) Dell PowerEdge 2950 (2x Xeon 5150 2.66Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 1x750W)
- CPU: 2x Dual-Core 5150 (2.66 GHz, 4M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 1x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 15,050,000 VNĐ
2) Dell PowerEdge 2950 (2x Xeon 5160 3.0Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 1x 750W)
- CPU: 2x Dual-Core 5160 (3.0 GHz, 4M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 1x750Watts. (Option thêm 1 nguồn 50$)
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 16,985,000 VNĐ
3) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core E5345 2.33Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5345 (2.33 GHz, 8M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ
Giá: 18,920,000 VNĐ
4) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core E5355 2.66Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5355 (2.66 GHz, 8M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 19,350,000 VNĐ
5) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core E5420 2.5Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5420 (2.5 GHz, 12M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 22,575,000 VNĐ
6) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core X5365 3.0Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core X5365 (3.0 GHz, 8M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 22,790,000 VNĐ
7) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core E5430 2.66Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5430 (2.66GHz, 12M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 23,650,000 VNĐ
8) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core E5440 2.83Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5440 (2.83GHz, 12M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 24,725,000 VNĐ
9) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core X5450 3.0Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core E5450 (3.0GHz, 12M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
- Rail kit: Option
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 25,800,000 VNĐ
10) Dell PowerEdge 2950 (2x Quad Core X5460 3.16Ghz/ HDD 3x73GB/ 8GB Ram/ DVD/ Raid 5i (0,1,5,10)/ PS 2x750W)
- CPU: 2x Quad-Core X5460 (3.16GHz, 12M Cache)
- RAM: 8GB (8x1GB) DDR2 PC2-5300FB ECC
- HDD: 3x73GB SAS 10K 3.5”
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC 5i Support Raid (0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 2x750Watts.
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Giá: 26,875,000 VNĐ