Công ty CP CNTT Nghĩa Hưng chuyên phân phối Server DELL, Server IBM, Server HP, đặc biệt có nâng cấp cấu hình theo yêu cầu khách hàng.
Vui lòng liên hệ Mr Tâm-0976 040 346 để có giá tốt nhất

1) Dell PowerEdge R720 - E5-2609 4C/ Cache 10MB
- CPU: 1xQuad Core E5-2609 2.4GHz, 10M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 47,300,000 VNĐ
2)
Dell PowerEdge R720 - E5-2620 6C/ Cache 15MB
- CPU: 1xSix Core E5-2620 2.0GHz, 15M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVDROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 49,450,000 VNĐ
3)
Dell PowerEdge R720 - E5-2630 6C/ Cache 15MB
- CPU: 1xSix Core E5-2630 2.3GHz, 15M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVDROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 56,760,000 VNĐ
4)
Dell PowerEdge R720 - E5-2640 6C/ Cache 15MB
- CPU: 1xSix Core E5-2640 2.5GHz, 15M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVDROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 65,360,000 VNĐ
5)
Dell PowerEdge R720 - E5-2650 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2650 2.0GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVDROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 67,510,000 VNĐ
6)
Dell PowerEdge R720 - E5-2689 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2689 2.6GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
giá: 74,390,000 VNĐ
7)
Dell PowerEdge R720 - E5-2660 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2660 2.2GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 77,400,000 VNĐ
8)
Dell PowerEdge R720 - E5-2670 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2670 2.6GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: Redundant PS ,495W
- Rail kit: Có kèm theo
Giá: 81,700,000 VNĐ
9)
Dell PowerEdge R720 - E5-2680 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2680 2.7GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: Redundant PS ,495W
- Rail kit: Có kèm the
Giá: 86,000,000 VNĐ
10)
Dell PowerEdge R720 - E5-2690 8C/ Cache 20MB
- CPU: 1x 8 Core E5-2690 2.9GHz, 20M Cache
- RAM: 4GB DDR3 PC3-1333/1600 ECC
- HDD: 2x Dell 250GB SATA Enterprise 3.5" 7.2K
- DVD: DVD ROM
- RAID: PERC H710/512MB Raid (0,1,5,6,10,50..)
- NIC: Broadcom 5720 QP 1Gb Network
- Power Supply: 2x495Watts
- Rail kit: Có kèm theo