Chúng tôi gửi đến quý khách bảng giá linh kiện sau( lưu ý :quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc qua điện thoại để có thể có được giá ưu đãi tốt hơn)
2.MÀN HÌNH (BH 6TH)

LOẠI LCD GIÁ DELER
8.9"W 930,000
10.1"W LED 850,000
10.1"W LED SLIM 850,000
10.1"W LED SLIM (ASUS) 1,000,000
10.0 ~10.2"W LED 950,000
11.1"W SONY TZ 2,500,000
11.6"W LED 1,180,000
11.6"W LED SLIM 1,180,000
12"1 WG 1,350,000
12"1 LED HD 1,380,000
12.1"W LED CÁP DẸP 1,380,000
12.1"W LED CÁP NHỎ 1,680,000
12.5 W LED slim 1,350,000
13.3W LED DELL 1330, E4300 1,730,000
13.3W LED SLIM (LENOVO U330) 1,680,000
13.3W LED SLIM (ACER,SONY THƯỜNG) 1,180,000
13.3W LED DV3 1,430,000
13.3"w (30pin) 1,780,000
13"3 W(20pin) 1,780,000
13.4W LED DV3 1,430,000
13.3W LED U330 1,730,000
14.0W LED 930,000
14.0W LED SLIM SONY 1,050,000
14.0W LED SLIM ACER 4810 1,050,000
14.0W LED SLIM (SONY CW, EA) 1,200,000
14.0W LED HD AT02 1,200,000
14.0W LED HD AT021 1,750,000
14".1W,G 1,350,000
14.1W LED (DELL E6400,1545,AT08) 1,780,000
14.1W LED EW05 1,730,000
14.1W LED SATA 1,980,000
14.1W LED CAP DEP 1,680,000
14.1W LED LED AT16 1,630,000
14.1W LED (ASUS,ACER,AT05) 1,730,000
14.1W LED (IBM T400) 1,730,000
15”.4WG 1,450,000
15”.4WG (CÁP DẸP) 1,780,000
15.6"W LED 1,050,000
15.6"W LED slim 1,200,000
15.6"W LED (AT19) 1,880,000
15.6 LED HD (DELL) 1,230,000
16.4"w 1,730,000
16.4 LED 1,730,000
16.0"w LED (DELL FULL HD) 2,530,000
17.1 WG 1,680,000
17.3”W LED 1,500,000
` TÌNH TRẠNG GIÁ ($)


HP DV6000 INTEL Share NEW 1,600,000
HP DV2000 AMD NEW 1,400,000
HP ProBook 4410S NEW 2,200,000
HP ProBook 4420S NEW 2,200,000
HP Probook.4430s NEW 2,200,000
HP COMPAQ 510/540 NEW 1,500,000

HP G50, CQ50,CQ60 intel NEW 1,680,000
HP G50, CQ50,CQ60 AMD NEW 1,500,000
HP COMPAQ 6520s NEW 2,000,000
HP COMPAQ 6530s NEW 2,100,000
HP COMPAQ 6535s NEW HET
HP DV3 core 2 NEW 1,500,000
HP DV3/DM4 core I NEW 2,300,000
HP DV4,CQ40 core 2 NEW 2,000,000
HP DV4 CORE I NEW 2,300,000
HP DV4 AMD NEW 1,200,000
HP DV6 intel NEW 1,800,000
HP DV6 core I VGA RỜI NEW 1,800,000
HP DV6 AMD NEW 1,800,000
HP DV7 AMD VGA RỜI NEW 1,700,000
HP DV7 CORE I7 NEW 2,200,000
HP DV7 CORE I3, I5 NEW 2,200,000
HP.G4 CORE I NEW 2,500,000
CQ.35 intel NEW 2,100,000
CQ.42 CORE I NEW 1,800,000
COMPAQ C700 NEW HET

MAIN BOARD DELL
1014/1088 SHARE RAM 3 NEW 2,200,000
1014/1088 SHARE RAM 2 NEW 2,200,000
V131 NEW 1,800,000
1330 SHARE NEW 2,000,000
1440 SHARE NEW 1,800,000
1450 SHARE NEW 1,800,000
1464 – 1564 SHARE NEW 1,800,000
1510 NEW 1,800,000
1530 VGA RỜI NEW 1,800,000
1545 SHARE NEW 1,700,000
1558 SHARE NEW 2,200,000
3350 SHARE NEW 1,800,000
3450 VGA RỜI NEW 1,700,000
3500 SHARE NEW 1,800,000
N4010 SHARE NEW 2,000,000
N4010 VGA RỜI NEW 2,200,000
N4030 (SHARE,RỜI) NEW 1,800,000
N4050 SHARE NEW 1,800,000
N4020 NEW 1,800,000
4110 SHARE – VGA RỜI NEW 1,700,000
5010 VGA RỜI NEW 1,800,000
5010 SHARE NEW 2,000,000
5050 NEW 1,800,000
5110 SHARE – VGA RỜI NEW 1,700,000
D620 SHARE NEW 1,300,000
D630 SHARE NEW 1,500,000
D630 RỜI NEW 1,200,000
MAIN BOARD TOSHIBA
Toshiba L 300 NEW 2,100,000
Toshiba L 305 NEW 2,100,000
Toshiba L 500 NEW 2,200,000
Toshiba L 505 NEW 2,200,000
Toshiba L 510 NEW 2,200,000
Toshiba L 515 NEW 2,200,000
Toshiba.... L 510 core i NEW 2,500,000
MAIN BOARD LENOVO
Lenovo....G 450 NEW 2,400,000
Lenovo....T400 NEW 2,300,000
Lenovo....G 460 NEW 2,400,000
Lenovo....Y 430 NEW 2,400,000
Lenovo....Y 450 NEW 2,400,000
Lenovo....U 330 NEW 2,400,000
T61(14.1WG) NEW 2,200,000

4. ADAPTER LAPTOP
TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG GIÁ
HP - COMPAQ 18.5V-3.5A (ĐẦU VÀNG) NEW 160,000
HP - COMPAQ 18.5V-3.5 (ĐẦU KIM) NEW 180,000
HP -COMPAQ 19V-4.74A (ĐẦU KIM) NEW 200,000

DELL 19V-4.62A NEW 220,000

DELL 19V-4.62A DẸP (CÓ ĐÈN) NEW 330,000
TOSHIBA 19V-4.7A NEW 160,000
LENOVO 20V-4.5A NEW 200,000
LENOVO 16V-4.5A NEW
ACER 19V-4.7A NEW 160,000
ASUS 19V-4.7A NEW 160,000
SONY 19.5V-4.72A NEW 200,000
SONY 19.5V-4.1A NEW 200,000
SAMSUNG 19V-3.16A NEW 200,000

5. KEYBOARD LAPTOP (BH 6T)
TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG GIÁ

KEYBOARD SONY C NEW 270,000
KEYBOARD SONY CS NEW 270,000
KEYBOADR SONY CR NEW 270,000
KEY BOADR SONY CW NEW 250,000
KEYBOARD SONY EA NEW 250,000
KEYBOARD SONY EB NEW 310,000
KEYBOARD SONY EE NEW 290,000
KEYBOARD SONY EG NEW 300,000
KEYBOARD SONY F NEW 330,000
KEYBOARD SONY FW NEW 250,000
KEYBOARD SONY FZ NEW 270,000
KEYBOARD SONY N NEW 280,000
KEYBOARD SONY NR NEW 400,000
KEYBOARD SONY NW NEW 270,000
KEYBOARD SONY S NEW 330,000
KEYBOARD SONY EL NEW 300,000
KEYBOARD SONY SB NEW 380,000
KEYBOARD SONY SR NEW 250,000
KEYBOARD SONY Y NEW 330,000
KEYBOARD ACER


KEYBOARD ACER ONE NEW 230,000
KEYBOARD ACER ONE D255/532 NEW 230,000
KEYBOARD ACER D520/D720 NEW 250,000
KEYBOARD ACER D525/D725 NEW 330,000


KEYBOARD ACER 4320/4630 NEW 250,000
KEYBOARD ACER 4710/4310 NEW 230,000
KEYBOARD ACER 4736 NEW 230,000

KEYBOARD ACER 5517/5532 NEW 230,000
KEYBOARD ACER 5570/3680 NEW 350,000
KEYBOARD ACER 5810/5536/5738 NEW 230,000
KEYBOARD ACER 5830 NEW 270,000
KEYBOARD ACER 4830/4755 NEW 280,000
KEYBOARD ACER 6292 NEW 360,000
KEYBOARD ASUS
KEYBOARD ASUS A3 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS A3V NEW 230,000
KEYBOARD ASUS A8 NEW 230,000

KEYBOARD ASUS K40/K40i/X8Ai NEW 270,000
KEYBOARD ASUS K42 NEW 240,000
KEYBOARD ASUS K50 NEW 250,000
KEYBOARD ASUS K52 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS F3 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS F8 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS F9 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS F80 NEW 260,000
KEYBOARD ASUS Z94 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS 1015 NEW 270,000
KEYBOARD ASUS 1201/1215 NEW 270,000
KEYBOARD ASUS 1101HA NEW 210,000

KEYBOARD ASUS 1005 NEW 330,000
KEYBOARD ASUS EPC 700/900 NEW 230,000
KEYBOARD ASUS 1000 NEW 230,000
KEYBOARD DELL
KEYBOARD DELL MINI 10 NEW 230,000
KEYBOARD DELL MINI 12 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 14R/4010 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 15R NEW 230,000
KEYBOARD DELL A840/1410/1014 NEW 250,000

KEYBOARD DELL E4300 K ĐÈN NEW 230,000
KEYBOARD DELL E4300 CÓ ĐÈN NEW 230,000
KEYBOARD DELL E6400 NEW 230,000
KEYBOARD DELL N4110/4050 NEW 300,000
KEYBOARD DELL N5110 NEW 300,000

KEYBOARD DELL 1300/B130/120 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 1546 NEW 250,000
KEYBOARD DELL 1425/1427 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 1400/1500 NEW 250,000
KEYBOARD DELL 1440 NEW 410,000
KEYBOARD DELL 1450 NEW 250,000
KEYBOARD DELL 1464 NEW 270,000
KEYBOARD DELL 1470/1570 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 1510/1310/2510 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 1535/1555 NEW 230,000
KEYBOARD DELL 1564 NEW 230,000

KEYBOARD DELL 3500/3400 NEW 230,000
KEYBOARD DELL L6400/E1505 NEW 230,000

KEYBOARD DELL 1012 NEW 250,000
KEYBOARD HP
KEYBOARD HP MINI 110 NEW 230,000


KEYBOARD HP CQ20 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ32 NEW 310,000
KEYBOARD HP CQ35 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ40 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ42/G42 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ43 NEW 220,000
KEYBOARD HP CQ50 NEW 240,000
KEYBOARD HP CQ60/G60 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ61 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ62 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ70 NEW 250,000
KEYBOARD HP CQ71 NEW 230,000
KEYBOARD HP CQ72 NEW 250,000


KEYBOARD HP DM1 NEW 250,000
KEYBOARD HP DM3/DV1000 NEW 250,000
KEYBOARD HP DM4 NEW 250,000
KEYBOARD HP DV2 NEW 240,000
KEYBOARD HP DV3-2000 NEW 250,000
KEYBOARD HP DV3-4000 NEW 250,000
KEYBOARD HP DV4 NEW 230,000
KEYBOARD HP DV5 NEW 240,000
KEYBOARD HP DV7(310) NEW 300,000
KEYBOARD HP DV7-4000 NEW 280,000
KEYBOARD HP DV6-1000 NEW 290,000
KEYBOARD HP DV6-3000 NEW 250,000
KEYBOARD HP 4330/4430/4331 NEW 250,000
KEYBOARD HP DV2000 NEW 230,000

KEYBOARD HP DV6000/F700 NEW 230,000
KEYBOARD HP A9/DV9000 NEW 290,000
KEYBOARD HP G4/G6-CQ43 NEW 220,000
KEYBOARD HP HDX16 NEW 260,000

KEYBOARD HP 4310 NEW 230,000
KEYBOARD HP 4410 NEW 250,000
KEYBOARD HP 4420 NEW 340,000
KEYBOARD HP 4520 NEW 230,000
KEYBOARD HP 6510 NEW 300,000
KEYBOARD HP 6520 NEW 240,000
KEYBOARD HP DV4-3000 NEW 270,000
KEYBOARD HP 6350 NEW 230,000


KEYBOARD LENOVO
KEYBOARD LENOVO B450 NEW 410,000
KEYBOARD LENOVO B570 NEW 230,000

KEYBOARD LENOVO G460 NEW 230,000
KEYBOARD LENOVO G550 NEW 300,000
KEYBOARD LENOVO s10 new 250,000
KEYBOARD LENOVO SL400 NEW CALL
KEYBOARD LENOVO SL410 NEW CALL

KEYBOARD LENOVO T400/T410 NEW 600,000
KEYBOARD LENOVO U350 NEW 580,000
KEYBOARD LENOVO U460 NEW 250,000


KEYBOARD LENOVO Y400 NEW 300,000
KEYBOARD LENOVO Y410 NEW 230,000
KEYBOARD LENOVO Y450 NEW 240,000
KEYBOARD LENOVO G470 NEW 260,000
KEYBOARD LENOVO Z360 NEW 240,000
KEYBOARD LENOVO T61 NEW 430,000
KEYBOARD LENOVO Z460 NEW 230,000
KEYBOARD LENOVO Z560 NEW 310,000
KEYBOARD TOSHIBA
KEYBOARD TOSHIBA A10 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA A200/M200/A205/L300/L305 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA L10 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA L40/L45 NEW 250,000
KEYBOARD TOSHIBA L500/P200 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA L640 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA L655/C600/C650 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA M65/L505 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA P300/L505 NEW 250,000
KEYBOARD TOSHIBA NB100 NEW 230,000
KEYBOARD TOSHIBA NB200/NB505 NEW 230,000
KEYBOARD GATEWAY W305 NEW 230,000
0944546060 - 0933846060 (Mr HÙNG)
yahoo : longdat_laptop@yahoo.com.vn
Đ/c : 31 đường Năm Châu, P11, Quận tân bình
Thanks !! đã quan tâm và ủng hộ

Các chủ đề cùng chuyên mục: