Nhận hồ sơ thi Chứng chỉ Tin học/Ngoại ngữ:
-Chứng chỉ Anh Văn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo do trường Đại Học Ngân Hàng cấp.
-Chứng chỉ tin học của Bộ Giáo Dục và Đào tạo do trường Cao Đẳng Công Thương cấp.
-Chứng Chỉ Anh văn/tin học của Đại Học Quốc Gia TPHCM do trường Đại học tự nhiên cấp.
Nhận hồ sơ ôn và thi hàng tháng. Hàng thật 100%. Hồ sơ gốc đầy đủ....Chi tiết liên hệ Mr Hiền -0905904502