Đặc thù của ngành CNTT là thực hành, ứng dụng. Dù theo học ở đâu, đối tượng học đều mong muốn đạt được mục đích cuối cùng là làm được việc, vận dụng thực tế thành công, phát huy tối đa sức sáng tạo cá nhân.
Theo con số thống kê nguồn nhân lực CNTT Việt Nam hiện nay, lao động đã tốt nghiệp, 72% không có kinh nghiệm thực hành, 42% thiếu kĩ năng làm việc nhóm và đến 77,2% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên mới. Do vậy,
Hệ thống khóa học lập trình miễn phí Myclass.vn
chọn tiêu chí bám sát thực tế và chuyên sâu làm tâm điểm cho quy trình giáo dục. Phương pháp truyền đạt kiến thức tại hệ thống khóa học lập trình miễn phí
Myclass.vn chủ yếu học qua ví dụ – thực hành. Đề cương giảng dạy soạn thảo trên nhu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng. Giảng viên sử dụng kiến thức tại công ty, mô phỏng cách làm việc thực tế để giảng dạy. Do vậy, doanh nghiệp và người tài gần nhau hơn, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, phục vụ đúng mục đích doanh nghiệp cần.
Các khóa học được biên soạn đề cương một cách chi tiết từ căn bản đến nâng cao. Từ học thuật đến các khóa học cao cấp với các công nghệ mới nhất. Khóa học không giới hạn về số học viên. Trong quá trình học có sự tương tác giảng viên – học viên, tạo môi trường trao đổi, chia sẽ, cập nhật công nghệ thật sự. Những phản hồi tích cực từ học viên được dùng làm nguồn tư liệu cải tiến bài giảng, nâng cao cách trình bày.
Với định hướng rõ ràng, thành tựu có thể đạt được khi theo học tại Hệ thống khóa học lập trình miễn phí Myclass.vn
được đánh giá khả quan. Với thái độ học nghiêm túc, học sinh, sinh viên miền núi có thể làm việc tương đương kỹ thuật CNTT, tự lập trình app như Nguyễn Hà Đông. Khi vào làm tại các công ty, nhà tuyển dụng không mất thời gian training lại. Học viên cũng có thể chủ động trở thành freelance cho đối tác nước ngoài.

Đây được xem là cơ hội và hướng đi khả quan, đặc biệt với người khuyết tật. Đối với người đang theo học chính quy tại các trường CNTT hoặc cao học, có thể tìm hiểu sâu, ghi danh các khóa học nâng cao phù hợp với đam mê của mình, bổ sung những điều còn thiếu trong quá trình học tập truyền thống như khóa lập trình di động, lập trình android cơ bản, lập trình android nâng cao, lập trình website mvc5, lập trình asp.net mvc, lập trình c, lập trình java, lập trình windows phone, kiểm thử – testing,lập trình php căn bản,thiết kế web, các khóa học về thuật toán,…v..v…và hoàn thiện các kỹ năng thực tế cho phù hợp nhu cầu thị trường lao động, nâng cao giá trị bản thân.