(GDVN) - mới đây, Bộ GD&ĐT có Tờ trình Chính phủ về việc hiệp lực quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, câu chuyện này sẽ có khởi nguồn của nó.

chỉ cần khoảng qua, sự song trùng quản lý giáo dục và giảng giải giữa Bộ cần lao, Thương binh và thị trấn hội và Bộ GD&ĐT đã gây ra những bất cập về quản lý, đi ngược với chủ trương đổi mới hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu cơ nâng cao chất lượng training nguồn nhân công.

========> Link về nguồn gia sư: tìm gia sư dạy lớp 4

Nhưng với góc nhìn của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thì trước mắt phải giải quyết được sự bất cập trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

ví thử dựa theo Luật Giáo dục hiện giờ và Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì bộ máy giáo dục Việt Nam sẽ còn những hạn chế? Vậy những tránh này là gì? TS. Lê Viết Khuyến cho biết:

Cơ cấu bộ máy giáo dục Việt Nam ngày nay về căn bản không liên quan nhiều định hướng quan trọng trong nghị quyết Trung ương 29 về thay đổi theo hướng hiện đại căn bản, toàn diện giáo dục và training đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng phường hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, cụ thể những giảm thiểu đó là gì?

TS. Lê Viết Khuyến: Toàn bộ máy không có sự nhất quán do khối Giáo dục nghề nghiệp được tách biệt lập. Do không phải là một bậc học nên không thể xem khối này nằm ở vị trí trên giáo dục trung học và dưới giáo dục đại học.

Ngay giữa các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong khối đó cũng không có sự liên thông thực thụ. Luật Giáo dục Nghề nghiệp quy định muốn được dự tuyển vào cao đẳng thí sinh phải đồng thời vừa có bằng trung cấp vừa có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã học và đạt đề nghị đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT).

Từ cao đẳng chuyển lên đại học lại càng không dễ dàng chút nào vì có sự khác nhau về cấu trúc chương trình huấn luyện (do 2 cơ quan Nhà nước khác nhau quy định).

Không có sự hội nhập quốc tế về giáo dục và giảng giải. Theo Phân loại giáo dục theo tiêu chí quốc tế của UNESCO (ISCED 2011 ), thì các trình độ sơ cấp và trung cấp ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp không tương ứng với bất kỳ 1 cấp độ nào của ISCED2011.

Thí dụ như, đối với kỹ thuật trung cấp, tùy theo kỹ thuật học thức (văn hóa ) đầu vào của người học, giả như người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở vật chất (THCS) thì người đó chỉ đạt được cấp độ 2 của ISCED (vì có thời gian giải thích quá ngắn ), còn nếu người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì người đó đã đạt được cấp độ 4 của ISCED.
[center !important]TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Nhưng theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cả 2 loại người học đều có cùng một chuyên môn. bên cạnh đó ISCED2011 cũng quyết định trình độ cao đẳng phải thuộc về giáo dục đại học trong khi theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cao đẳng không được xem thuộc giáo dục đại học.

Không có sự phân luồng học trò sau trung học cơ sở cũng như sau trung học phổ thông. Việc rẽ nhánh học sinh sau THCS là lối đi vào “ngõ cụt” vì người học không có hướng học lên cho dù là cao đẳng, vì muốn học lên cao đẳng còn cần phải có cả bằng tốt nghiệp THPT.

thành ra xu hướng chung, như từ trước tới bây giờ, sau THCS người học đều cố đi vào THPT. Còn sau THPT người học thường có xu hướng đi vào đại học vì giả thiết đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học (do cấu trúc chương trình ở hai chuyên môn này lại được hai bộ khác nhau quy định theo những định hướng khác nhau, rất khó liên thông với nhau).

Việc thị trấn định cấu trúc hệ thống Giáo dục Việt Nam phải được dựa trên các cứ liệu gì, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Có ba dẫn chứng không được lãng quên đã được tiêu dùng để bề ngoài lược đồ cấu trúc này là:

trước tiên, những định hướng căn bản của nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW về canh tân cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đương đại hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng thị trấn hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp nên ở bộ nào?

(GDVN) - câu hỏi này vẫn chưa có lời giải, bởi thực tại câu chuyện phát xuất còn nằm ở những bất cập của Luật Giáo dục nghề nghiệp mà trước đó Quốc hội đã duyệt y.Thứ 2, những định hướng cơ bản của quyết nghị Chính Phủ 14/2005/NQ-CP về thay đổi theo hướng hiện đại căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt nam giai đoạn 2006-2020.

Thứ ba, Các quy luật basic của Phân loại giáo dục theo các tiêu chí quốc tế đã được UNESCO ban hành (ISCED 2011).

Thư ông, những năm trước đây Giáo dục Việt Nam có đặt mục tiêu thực hành phân luồng và liên thông học sinh? Hậu quả của việc không thực hành được phân luồng và liên thông này có ảnh hưởng gì tới cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục nghề nghiệp?


TS. Lê Viết Khuyến: Từ nhiều năm qua chủ trương thực hiện phân luồng học trò sau THCS và sau THPT đã được khẳng định trong nhiều văn kiện không thể bỏ qua của Đảng và Nhà nước.

Thí dụ như cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục xác định sau giáo dục mầm non (dưới 6 tuổi) sẽ đến giáo dục tiểu học (5 năm), trung học hạ tầng (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, trung cấp nghề (3-4năm), rồi cao đẳng, đại học và sau đại học.

Việc phân luồng này có vẻ hơi thuận tiện và phù hợp, nhưng trên thực tại chỉ đạo (ở cả cấp Trung ương và cấp Địa phương) lại mở cửa cho số đông học trò tràn vào luồng trung học phổ thông và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề (thể hiện ở các quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng), trong khi ở các nước, học trò học hệ trung học nghề vẫn được quyền học lên các bậc học cao hơn.

Kết quả là, theo Báo cáo giáo dục năm 2010-2011, 81,1% học sinh sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị trường lao động.

Chính tỉ lệ nhập học THPT cao đã dẫn tới trạng thái quy mô học trò hệ trung cấp giỏi và dạy nghề quá rẻ so với quy mô sinh viên cao đẳng, đại học (mặc dù tỉ lệ nhập học đại học của Việt Nam vẫn còn ở dưới mức nhàng nhàng của thế giới), cũng như nhiều rắc rối khác có liên đới tới sự quá chuyên chở của các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm.[center !important]Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho người mua và Hội khuyến học Việt Nam.[/center !important]
Hậu quả của việc không phân luồng triệt để học trò sau trung học cơ sở là trong nhiều năm qua Việt Nam chỉ có được nguồn nhân lực quá thấp kém về trình độ nghề nghiệp.

Vì không được qua training (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được giảng giải ở mức dưới chuẩn tay nghề (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học vấn (như ở các chuyên môn sơ cấp và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt quá trình độ công nghệ hiện giờ của đất nước (như ở hệ cao đẳng nghề).

Theo Báo cáo dò xét cần lao và việc khiến Việt Nam năm 2011 của Tổng cục Thống kê, trong tổng số đội ngũ cần lao đang khiến việc (từ 15 tuổi trở lên), có đến 84,6% không có trình độ chuyên môn- khoa học, 4% qua dạy nghề, 3,7% trung cấp giỏi, 1,7% cao đẳng và 6,1% đại học.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Các chủ đề cùng chuyên mục: