Danh sách hệ thống nhà thuốc tây trên toàn quốc mới nhất 2017

Cập nhật: 27/7/2017

By: timxungquanh.com - Tìm xung quanh, Tìm là có

1. Nhà Thuốc Triều An

119-121, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Thời gian hoạt động:

273 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 298 m

Xem bản đồ

2. Nhà Thuốc Phano 12

6, Đường Ông Ích Khiêm, Phýờng 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)39 755 816

Thời gian hoạt động:

533 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 340 m

Xem bản đồ

3. Nhà Thuốc Phương Châu

161B/39, Ðýờng Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Thời gian hoạt động:

160 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 383 m

Xem bản đồ

4. Nhà Thuốc Hòa Bình

14-16, Đường Hòa Bình, Phýờng 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38609373

Thời gian hoạt động:

211 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 443 m

Xem bản đồ

5. Nhà Thuốc Tây Phúc An Khang 2

515, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39742581

Thời gian hoạt động:

371 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 475 m

Xem bản đồ

6. Nhà Thuốc Quang Minh

83, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)66598857

Thời gian hoạt động:

251 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 563 m

Xem bản đồ

7. Nhà Thuốc Phano 24

347, Đường Hàn Hải Nguyên, Phýờng 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)39 603 796

Thời gian hoạt động:

272 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 601 m

Xem bản đồ

8. Nhà Thuốc Minh Hùng

23, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)62643313

Thời gian hoạt động:

416 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 626 m

Xem bản đồ

9. Nhà Thuốc Hoàng Phong

233, Đường Hàn Hải Nguyên, Phýờng 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909477795

Thời gian hoạt động:

552 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 637 m

Xem bản đồ

10. Nhà Thuốc Hiền Hòa

106i/19, Đường Lạc Long Quân, Phýờng 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Thời gian hoạt động:

328 lượt xem Hướng dẫn đường đi Cách 654 m

11

12

13...

2.000...

Xem thêm 2.000 nhà thuốc trên toàn quốc tại: https://timxungquanh.com với từ khóa "nhà thuốc"

Timxungquanh.com- Công cụ tìm kiếm điểm bán xung quanh người dùng hoàn toàn miễn phí