Sự Kiện Thanh Hóa 0971 902 886
Chuyên nhận kết cổng bóng bay, cổng bóng đám cưới, sự kiện hội nghị - sân khấu, bán bóng bay trang trí phòng cưới, sinh nhật tại Thanh Hóa
Làm cổng bóng bay phục vụ cho các sự kiện:
- Lễ khai trương, khánh thành, lễ hội.
- Sự kiện lớn chuyên nghiệp và bán chuyên.
- Đám cưới.
- Sinh nhật.
Chi tiết liên hệ: 0971 902 886 - Ms. Nhân