Theo Forbes, thế giới hiện có 2.325 tỷ phú, nắm giữ 4% tổng tài sản toàn cầu. Trong đó, nghiên cứu mới đây của hãng Wealth-X cho biết, gần 20% làm giàu nhờ ngành tài chính.

Theo một nghiên cứu mới của hãng Wealth-X, khoảng 13% tỷ phú có tài sản nhờ thừa kế, 27% trở thành tỷ phú bằng cách tái đầu tư tài sản được thừa kế và 60% làm giàu tự thân.

Warren Buffet cũng như gần 20% tỷ phú thế giới làm giàu nhờ ngành tài chính

Báo cáo này cũng cho biết: “Cơ hội làm giàu có thể được tìm thấy ở hầu hết, nếu không muốn nói là ở tất cả các ngành. Nhưng một số ngành lại là bệ phóng kiếm tiền của nhiều thế hệ tỷ phú”.

Dưới đây là 5 ngành nghề sản sinh hầu hết tỷ phú thế giới theo nghiên cứu của Wealth-X và UBS năm 2014.


Không ngạc nhiên khi đa số tỷ phú làm giàu nhờ ngành tài chính. Warren Buffet, cũng như gần 20% tỷ phú thế giới có được tài sản kếch sù từ ngành này.

Báo cáo trên cho biết “Các tỷ phú có xu hướng xuất thân từ các công ty đa ngành như các tập đoàn công nghiệp tại thị trường mới nổi. Tại Mỹ Latin, Carribe, châu Á, châu Phi và Trung Đông, phần lớn tỷ phú mới nổi phất lên nhờ các tập đoàn công nghiệp”.