KHÓA ĐÀO TẠO : SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ
* Mục đích của khóa học :

– Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết và thực hành về công tác Sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.

– Sau khóa học, học viên sẽ hiểu biết và thực hiện được một số công tác cơ bản trong Sơ cấp cứu tại chỗ.

– Kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học: Sơ cấp cứu tại chỗ

* Chương trình cụ thể:
  • Tên khóa đào tạo: Sơ cấp cứu tại chỗ
  • Thời lượng khóa học: 10 tiết (02 buổi).
  • Thời gian khai giảng:

Tại Hà Nội: vào ngày 05, 10, 20 Hàng tháng
  • Địa điểm học:

Tại Hà Nội:
  • Học viên tham dự khóa đào tạo đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học: Sơ cấp cứu tại chỗ do Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội ( TCS Hà Nội ) cấp.

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.